Stappenplan voor beter welzijn dieren

Het college komt met een voorstel over het dierenwelzijn in ‘s-Hertogenbosch. De gezondheid van dieren is een thema dat leeft onder de inwoners. In mei vroeg de gemeenteraad om met een betere aanpak te komen. Dit voorstel is daar een antwoord op. De gemeente heeft het gemaakt samen met organisaties en deskundigen in het veld.

Verschillende organisaties houden zich bezig met dierenwelzijn. Denk bijvoorbeeld aan kinderboerderijen, de dierenambulance, dierenartsen en het dierentehuis.

Maar ook eigenaren van dieren zelf. Uit gesprekken met onder andere deze partijen komt naar voren dat er veel gedaan wordt aan dierenwelzijn. We zorgen goed voor de dieren in onze gemeente.

De organisaties en deskundigen noemen ook verbeteringen. 26 in totaal. De belangrijkste zijn het uitbreiden van de opvang voor dieren en de overlast door verwilderde katten kleiner te maken. En het bewustzijn bij inwoners over dierenwelzijn kan beter.

Wethouder Jos van Son: “Nu hebben we een voorstel voor een goed stappenplan ontwikkeld. We houden vast wat goed gaat. En zetten in op de verbeteringen die ons zijn aangereikt. Daar zijn we blij mee. Want nu kunnen we dierenwelzijn nog beter aan pakken”. De gemeenteraad buigt zich op 12 december over het voorstel voor het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid.

Dierenwelzijn gaat over dieren met en zonder eigenaar.

Dieren met eigenaar moeten gezond zijn, mogen geen honger of dorst hebben, niet bang zijn en hun natuurlijke gedrag laten zien.

Voor de dieren die geen eigenaar hebben is iedereen verantwoordelijk. We mogen geen dingen doen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de dieren.

Adverteren op Rosmedia?
 
X