En Romijnse Munten06

Romeinse munten in Empel

Bij de opgravingen van de Romeinse tempel in Empel zijn grote aantallen Keltische en Romeinse munten gevonden. Deze munten zijn tussen de eerste eeuw voor Christus en de derde eeuw na Christus daar door bezoekers van het heiligdom als geschenk voor de goden achtergelaten. Maar waarom werden munten eigenlijk geofferd? Is het een typisch Romeins gebruik, of was het al bij de oorspronkelijke bewoners van het rivierengebied een gangbare handeling? Was het van belang welke munten aan de goden geschonken werden?

Waarom liet men de munten op het tempelterrein liggen in plaats van ze te verzamelen en goed op te bergen? Op uitnodiging van de stichting Tempel van Empel ging Fleur Kemmers donderdag in de Lachende Vis in op de rol die munten speelden in de Keltische en Romeinse religie. Daarbij zal bovendien blijken, dat sommige antieke rituelen nog tot vandaag de dag voortbestaan.

Foto’s Karel Goossens

Adverteren op Rosmedia?
 
X