Ontwikkelkader Zuiderplas

In december stelt de gemeenteraad het ontwikkelkader Zuiderplas vast. Hierin staat welke ontwikkelingen er in de toekomst rondom de Zuiderplas wel en niet gewenst zijn.

Natuur, sport en recreatie en voorzieningen vormen de basis bij de nieuwe ontwikkelingen. Het doel is om initiatiefnemers inzicht te geven in de mogelijkheden bij de Zuiderplas. Verschillende partijen op en rond de Zuiderplas hebben hierin meegedacht. Ook wijkbewoners en een klankbordgroep hebben inbreng geleverd

De gemeente ’s-Hertogenbosch en de familie Zaunbrecher hebben afgesproken dat de Beachbar aan de Zuiderplas nog tot en met 2023 door hen geëxploiteerd wordt. De afspraken liggen vast in een overeenkomst. Het ondertekenen van de overeenkomst zorgt er voor dat na 2023 er ruimte is voor nieuwe ideeën. Met het tekenen van de overeenkomst is een einde gekomen aan de onduidelijkheid over het gebruik van de Beachbar. Zowel de gemeente als de familie Zaunbrecher zijn verheugd dat die duidelijkheid er nu wel is.

Bezoekers van het strandbad kunnen de komende zes jaren bij de beachbar terecht.

Adverteren op Rosmedia?
 
X