Intelligente verkeersregelinstallaties

Woensdag 15 november is de eerste intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) in ’s-Hertogenbosch in werking gesteld. Deze ingebruikname is een zogenaamde Proof Of Concept (POC). Het houdt in dat in Nederland wegbeheerders op diverse plaatsen nieuwe verkeerslichten van verschillende leveranciers in gebruik nemen. Deze eerste iVRI in Noord-Brabant staat op het kruispunt Vlijmenseweg – Onderwijsboulevard Henri Dunantstraat te ‘s-Hertogenbosch. Volgend jaar worden samen met Vialis 36 VRI’s omgebouwd naar intelligente VRI’s.

In Noord-Brabant als geheel komen er ongeveer 170 te staan.

Een intelligente verkeersregelinstallatie, iVRI, is een regelinstallatie die in staat is om te communiceren met voertuigen en fietsers. De iVRI is in staat het verkeer ‘te herkennen’. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld bepaalde verkeersstromen voorrang te geven boven andere. Je kunt dan denken aan grote groepen fietsers, openbaar vervoer en (zwaar) vrachtverkeer.

Zo stroomt het verkeer op drukke kruispunten beter door. Door gegevens uitwisseling met de iVRI is het straks mogelijk om weggebruikers persoonlijk op afstand te informeren over de nog resterende tijd tot rood of groen.

Adverteren op Rosmedia?
 
X