Ba Blauwalg Oscilatoria 01

Blauwalg in Zuid-Willemsvaart ‘s-Hertogenbosch

Waterschap Aa en Maas en de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben blauwalgen aangetroffen in ZuidWillemsvaart in ‘s-Hertogenbosch. De blauwalgen komen voor in het gehele traject tussen grofweg Poeldonk en de Hoge Diezebrug. Blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Daarom adviseert het waterschap om contact met het water in de Zuid-Willemsvaart te vermijden. De gemeente ‘s-Hertogenbosch plaatst waarschuwingsborden en waterschap Aa en Maas houdt de situatie in de gaten.

Als blauwalgen zich explosief vermenigvuldigen, spreken we van ‘blauwalgenbloei’. De aangetroffen blauwalgen kunnen dan giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking of inname bestaat kans op huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maagen darmklachten. Deze klachten kunnen zowel bij mensen als bij (huis)dieren optreden.

De belangrijkste oorzaak van blauwalgen is een teveel aan voedingsstoffen (fosfaat en stikstof) in het water.

Deze voedingsstoffen zitten onder andere in afgevallen bladeren maar kunnen in het geval van de ZuidWillemsvaart ook worden aangevoerd vanuit bovenstroomse richting.

Wanneer de zonintensiteit afneemt en het water weer afkoelt door bijvoorbeeld regen of het seizoen, vermindert de hoeveelheid blauwalg.

Adverteren op Rosmedia?
 
X